واقعيت ايران

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواستار احترام به حقوق تظاهرکنندگان شد

0 1

کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، زید رعدالحسین روز چهارشنبه ۱۲دی۱۳۹۶، ضمن ابراز ناراحتی از جانباختن ۲۰ تظاهر کننده منجمله یک پسر جوان ۱۱ساله و بازداشت صدها تن طی تظاهرات مسالمت آمیز روزهای اخیر در ایران از مقامات ایران خواستار احترام به حقوق تمام تظاهرکنندگان و بازداشت شدگان منجمله حق حیات شد.
به گزارش سایت سازمان ملل از ژنو – روز ۳ ژانویه ۲۰۱۸ (۱۳ دیماه) کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل زید رعدالحسین مصرانه خواستار خویشتن داری نیروهای امنیتی ایران در برخورد با معترضان، به منظور پرهیز از خشونت بیشتر و احترام به حق تظاهرکنندگان برای بیان آزادانه نظراتشان و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز شد.
زید رعدالحسین تاکید کرد: من از گزارش هایی حاکی از جانباختن بیش از ۲۰نفر شامل یک پسر بچه ۱۱ساله و بازداشت صدها نفر طی موج اخیر اعتراضات در ایران متاسف شدم .
وی تصریح کرد: مقامات ایران بایستی حقوق همه تظاهرکنندگان و بازداشتی ها از جمله حق حیات و تضمین ایمنی و امنیت آنها را محترم بشمارند.
رئیس حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که شهروندان ایران که به خیابانها آمده اند تا نارضایتی خودشان را ابراز کنند حق شنیده شدن دارند و مسائلی که مطرح می کنند بایستی از طریق دیالوگ حل و فصل شود و به آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز احترام گذاشته شود.
رعد الحسین هشدار داد مقامات ملزم هستند که اعمالشان, به چرخه خشونت همانطور که سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد دامن نزنند. مقامات بایستی اطمینان حاصل کنند که همه گامها برای جلوگیری از چنین وضعیتی اتخاذ شود.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل مصرانه از مقامات خواست تا هر تظاهرکننده یی که تاکنون خودسرانه بازداشت شده و ازحق آزادی بیانش به بخاطر ابراز عقایدش در اعتراضات مسالمت آمیز محروم شده اند، را فورا آزاد کنند.
رعد الحسین گفت عتراض مسالت‌آمیز نباید جرم انگاشته شود. این اعتراض‌ها بخشی از یک پروسه دموکراتیک هستند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.