شمار جانباختگان تجمع اعتراضی مردم ایران در ۵۱ شهر دستکم به ۲۰تن رسید

23

پنجمین روز تجمع اعتراضی که در ۵۱ شهر ایران ادامه داشت، نیروهای سرکوب گر انتظامی و گارد ضدشورش اقدام به استفاده از سلاح گرم کرده و تظاهر کنندگان را هدف شلیک مستقیم خود قرار دادند که بر اثر آن شمار جانباختگان دستکم به ۲۰ نفر رسید.

در جریان تجمعات اعتراضی مردم ایران طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۹، ۱۰ و ۱۱دی ۱۳۹۶، دستکم ۲۰تن از تظاهر کنندگان در شهرهای درود، تویسرکان، ایذه، همدان، شاهین‌شهر، کرمانشاه، کرج و قهدریجان براثر شلیک مستقیم نیروهای سرکوب گر انتظامی و گارد جانباختند.

در بین جانباختگان نوجوانان ۱۲ و ۱۶ساله نیز بوده اند. شمار بسیاری از تظاهر کنندگان نیز مجروح و مصدوم شده اند.

مانیتورینگ حقوق بشر ایران از شورای امنيت ملل متحد، اتحاديه اروپا و آمريكا و تمامی مراجع مدافع حقوق بشر میخواهیم این جنایت علیه مردم ایران که توسط حکومت ایران صورت گرفته را محکوم و بر حق برگزاری اعتراضات و تجمعات را که از پایه ترین حقوق شهروندی است تاکید کنند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.