جانباختن ۶نفر از معترضین در شهرهای مختلف براثر شلیک مستقیم نیروهای گارد

38

به دنبال سرکوب تظاهرات اعتراضی روزهای اخیر در شهرهای ایران توسط نیروهای گارد ویژه و سپاه روز یکشنبه ۱۰دی ۶تن از تظاهر کنندگان در شهرهای تویسرکان همدان و ایذه خوزستان و شاهین شهر اصفهان براثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه و گارد کشته و شماری زخمی شدند.

یک تن از تظاهر کنندگان در تویسرکان همدان هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه قرار گرفته و جان خود را از دست داد. شماری نیز مجروح شدند.

دست‌کم ۲تن از تظاهرکنندگان در شهر ایذه (استان خوزستان) به‌شهادت رسیدند و شماری از آنها مجروح شدند. صدای آمبولانس و تیراندازی از سراسر شهر به‌گوش می‌رسد.
روز ۱۰ دی در پی شلیک مستقیم در شاهین شهر اصفهان۳تن کشته و زخمی شدند.
شب گذشته نیز دو تن از تظاهرکنندگان در شهر دورود (استان لرستان) به دست نیر‌وهای گارد سپاه جانباختند.

شامگاه ۱۰دی، در نورآباد لرستان، شیراز و مشهد نیروهای سپاه مردم معترض را هدف شلیک گلوله قرار دادند. صدای شلیک گلوله در سراسر شهر به گوش می رسد.
همچنین از بامداد یکشنبه ۱۰، نیروهای سپاه تانکهایی را برای سرکوب تجمع مردم به شیراز منتقل کرد.
گاز اشک آور و ماشین های آبپاش در ایران جهت سرکوب معترضین در شهرهای مختلف به شکل گسترده ای توسط نیروهای گارد ویژه ضدشورش و سپاه استفاده می شد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.