کانادا از مقامات ایران خواستار احترام به حقوق بشر مردم معترض شد

26

وزارت امور خارجه کانادا از تجمع مسالمت آمیز مردم ایران طی یک بیانیه روز ۳۰دسامبر۲۰۱۷ حمایت کرد.
بیانیه وزارت امور خارجه کانادا در مورد اعتراضات جاری در ایران ضمن ابراز حمایت از مقامات ایران خواستار احترام به حقوق بشر شد.

این بیانیه« کانادا از مردم ایران که از حق اساسی خود برای اعتراض مسالمت آمیز استفاده می کنند، حمایت می کند.»
« ما از مقامات ایرانی خواهان حمایت و احترام به حقوق دموکراتیک و حقوق بشر هستیم.»
«کانادا همچنان به حمایت از حقوق اساسی ایرانیان از جمله حق آزادی بیان ادامه خواهد داد.»

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.