بازداشت ۶شهروند کرد در شهرهای کردنشین ایران

17

نیروهای امنیتی طی روزها ۲-۳دی ۱۳۹۶، ۶شهروند کرد در شهرهای بانه،‌ارومیه ، سنندج، سقز به اتهام عضویت در گروه های مخالف کرد بازداشت کردند.

روز ۳دی ۱۳۹۶، رضا مریمی در شهرستان بانه و آرام علیرضایی و بهنام علیرضایی و فاتح حاجی احمدی در شهرستان سنندج به اتهام عضویت درگروه های مخالف کرد توسط نیرو های امنیتی بازداشت شدند.

پیمان میرزازاده هنرمند کرد توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده و به محل نامعلومی منتقل گردید. اتهام وی عضویت در گروه های مخالف کردی عنوان شده است.

روزشنبه ۲دی ۱۳۹۶،عزت نصری در شهر سقز توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

عزت نصری از فعالین مدنی سقزی می باشد و پیش تر نیز به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی زن و روز جهانی کارگر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.