نوجوانی که نیمی از عمرش را در زندان گذرانده است! برای هفتمین بار در آستانه اعدام قرار گرفت

14

محمدرضا حدادی، نوجوانی که در سن ۱۵ سالگی بازداشت شد و بیش از ۱۴ سال است که زیر حکم اعدام در زندان عادل آباد شیراز به سر می برد.

وکیل این زندانی گفته است: بیماری های متعدد محمدرضا وضعیت وی را به خطر انداخته است عليرغم آن، ممکن است بار دیگر او را برای اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل کنند.

این نوجوان محکوم به اعدام در زمان بازداشت سالم بوده اما پس از ابلاغ حکم اعدام دچار بیماری های روحی و روانی شده است.

محمدرضا حدادی در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۸برگزار شد به سرقت و قتل اعتراف کرده بود اما سپس در ۱۶آبان همان سال طی نامه ای به دادگاه ابراز داشت فریب یکی از متهمین پرونده را خورده كه به محمدرضا در مقابل برعهده گرفتن قتل، وعده پول را داده و به محمدرضا گفته بوده: با توجه به صغر سن این قتل را برعهده بگیرد درحالی که محمدرضا ارتکاب به جرم نقشی نداشته است.

پدر این نوجوان محکوم به اعدام بارها از مجامع بین المللی برای آزادی فرزندش درخواست کمک ومداخله کرده است.

علیرغم اینکه حکومت ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به «قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ نقض‌ قانون‌ کیفری‌ به‌ نحوی‌ که‌ زیر این‌ سن‌، کودک فاقد مسئولیت‌ کیفری‌ باشد» شده است، ولی در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود.

تهران در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم‌ به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود. اما در سال ۲۰۱۷به کرات این متمم نقض شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

 

Comments are closed.