اعتیاد بیش از ۲میلیون ۸۸۰تن به مواد مخدر در ایران

17

فرزانه آرامش دبیر همایش نقش دانشگاه ها در کاهش آسیب های اجتماعی از اعتیاد  ۲ میلیون و ۸۸۰ تن به مواد مخدر خبر داد . وی در این همایش اظهار داشت که ۲.۵ درصد دانشجویان معتاد هستند.

وی گفته است كه از این آمار ۱۲هزار نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد هستند که عمدتا جوانان ۲۴تا ۳۵ سال را شامل می شود.

طبق گزارش های منتشر شده توسط رسانه های دولتی، میانگین سن اعتیاد در ایران به ۲۰سال کاهش یافته است.

با وجود مهندسی آمار معتادان کشور، براساس آخرین آمار رسمی از جمعیت معتادان که در ۳ تیر ۱۳۹۶، ارائه شده، معلوم گشت که در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۵ رشد تعداد معتادان در کشور ۱۰۰ درصد بوده است.

سعید صفاتیان رئیس کار گروه کاهش تقاضا اعتیاد در فروردین سال ۱۳۹۶، گفت: «به جمعیت کشور از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن اضافه شده است؛ یعنی ما تقریبا نزدیک پنج درصد، رشد جمعیت داشته ایم اما تعداد معتادان در این پنج سال از یک میلیون و ۳۲۵ هزار به ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تن رسیده است و ۱۰۰ درصد رشد دارد».

 

کارشناسان معتقدند که دسترسی آسان به مواد مخدر ارزان قیمت باعث افزایش دردناک معتادان در ایران شده است. بدیهی است که در ايران مواد مخدر میتواند حتی بسیار سریعتر از خريد نان تهیه شوند.

حکومت ایران و مخصوصا سپاه پاسداران به طور جدی در تجارت و توزیع مواد مخدر مشارکت دارند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.