اعدام یک زندانی و آغاز شمارش معکوس زندگی ۱۴زندانی منتقل شده به انفرادی همزمان با تایید حکم اعدام یک نوجوان

39

حکم اعدام یک زندانی روز سه شنبه ۲۸آذر۱۳۹۶، در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. همچنین طی روزهای شنبه و دوشنبه ۱۴زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان گوهردشت به سلول انفرادی منتقل شدند. همچنین حکم اعدام یک نوجوان توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

حکم اعدام یک زندانی به نام یاسر سالار رشید ۲۳ساله، پس از ۵سال حبس در زندان، صبح روز سه شنبه ۲۸آذر۱۳۹۶ در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

صبح روز شنبه ۲۵ آذر، ۴زندانی محکوم به اعدام از بند ۵زندان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم اعدام در ملاعام به سلول انفرادی منتقل شدند.

اتهام این زندانیان سرقت مسلحانه عنوان شده است. هویت دو تن ازآنان «مسلم محمدی و محسن کمالی» احراز شده است.

صبح روز دوشنبه ۲۷ آذر، ۱۰ زندانی محکوم به اعدام از بندهای مختلف این زندان به جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

اتهام آنان قتل عنوان شده است. هویت ۵تن از این زندانیان «پیمان شیخی، امیر عباسی، محمدرضا قرائت، مصطفی چاردولی و امیرعباس اردستانی» احراز شده است.

همچنین روز سه شنبه ۲۸آذر، دیوان عالی کشور حکم اعدام یک پسر نوجوان که در سن ۱۵سالگی به اتهام قتل معلم خود بازداشت شده بود، را تایید کرد.

این پسر نوجوان محمد نام دارد . وی به اتهام این قتل در دادگاه یک کیفری استان لرستان محاکمه و به سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد اما براساس اعتراض خانواده مقتول پرونده وی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور در روز ۲۸ آذر ۱۳۹۶حکم اعدام وی را تایید کرد.

علیرغم اینکه حکومت ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به «قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ نقض‌ قانون‌ کیفری‌ به‌ نحوی‌ که‌ زیر این‌ سن‌، کودک فاقد مسئولیت‌ کیفری‌ باشد» شده است.

ولی در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود.

تهران در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم‌ به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود. اما در سال 2017 به کرات این متمم نقض شده است.

شایان ذکر است که حکومت ایران در سال ۲۰۱۷، ۴کودک که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال داشتند را علیرغم محکومیت های بین المللی اعدام کرد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.