نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی یکی پس از دیگری

11

سیستم قضاییه ایران زمان ملاقات حضوری زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۰ این زندان را از هر ۱۴ روز یکبار به هر سه هفته یکبار تغییر دادند.

بند ۴ سالن ۱۰ زندان گوهردشت که به بند امنیتی معروف است از بیش از ۶۰ دوربین و ۱۸۰ دستگاه شنود برای کنترل و نظارت زندانیان برخورد دار است . زندانیان سیاسی محبوس در این بند از منیمم امکانات اولیه یک زندانی از قبیل رسیدگی های پزشکی و مینمم وسایل سرمایشی و گرمایشی و حتی ورود نشریه های مجاز حکومتی محرومند. با شروع فصل سرما حتی از اب گرم هم در داخل بند برای گرم کردن محیط بند محروم هستند. زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۰ زندان گوهردشت علاوه بر تحمل محدودیت های شدید و فضای بشدت امنیتی این بند از سوی سیستم  قضاییه در رابطه با زمان بندی ملاقات حضوری با خانواده هایشان نیز تحت فشار قرار گرفته اند و زمان ملاقات حضوری خانواده ها که هر دو هفته یکبار بود به هر سه هفته یکبار تغییر کرده است.

ماموران اطلاعات زندان طی پیام هایی به زندانیان اعلام کرده اند که افزایش این فشارها برای مجبور کردن شما به تقاضا برای جابه جایی به زندان یا بندهای دیگر است.

 خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.