اقدام تلافی جویانه مسئولین زندان جهت فشار به زندانیان سیاسی

3

مسئولین زندان مرکزی اردبیل روز ۲۰آذر ۱۳۹۶ تماس تلفنی زندانیان سیاسی تبعیدی را قطع کردند همچنین مسئولان زندان زاهدان در یک اقدام انتقام جویانه، در مقابل افشاگری اين زندانيان نسبت به وضعيت زندان، تمامی وسایل گرمایشی اعم از پتو و چراغ های گرمایشی و … زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳ این زندان را جمع آوری کرده اند.

مسئولین زندان مرکزی اردبیل كه  از روز ۲۰آذر ۱۳۹۶ تماس تلفنی زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل قطع کردند، پس از مراجعه و اعتراض خانواده ها به دورغ  این مشکل را خرابی سیستم ارتباط عنوان کرده اند.

لازم به یاد آوری است که زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل از هموطنان بلوچ و عرب اهل سنت هستند که به این زندان تبعید شده و مستمر در معرض شکنجه و آزار و اذیت به سر می برند.

همچنين مسئولان زندان زاهدان به دنبال اعتراض زندانیان نسبت به وضعیت نامناسب زندان مرکزی زاهدان در بازدید سرزده بازرسان زندان های کشور، به منظور انتقام جویی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳ این زندان، اقدام به جمع آوری وسایل گرمایشی زندانیان از جمله پتو و چراغ های گرمایشی و … کرده و جهت افزایش فشار بر روی آنان تماس و ملاقات های خانوادگی این زندانیان را نيز قطع کرده است.

به گفته یکی از زندانیان، خسروی مدیر داخلی زندان در حین بازرسی به زندانیان بند ۳ گفته است این افزایش فشار عاقبت کار شماست .

لازم به ذکر است که طی هفته گذشته نامه های سرگشاده ای از سوی زندانیان محبوس در زندان  زاهدان در رابطه با افشای شکنجه های سیستماتیک و غیر انسانی به ارگان های بین المللی و حقوق بشری ارسال شده است.

 خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.