پایان اعتصاب غذا زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی

41

زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی روز پنجشنبه ۲۳آذر، پس از ملاقات با برادر خود انور حسین پناهی و با قول مساعد مسئولین اداره اطلاعات و موافقت قاضی پرونده در رابطه با استفاده از وکیل اختیاری، به اعتصاب غذا ۹ روزه خود پایان داد.

همچنین لازم به ذکر است که تاریخ دادگاه این زندانی سیاسی کرد که قرار بود روز ۲۵ آذر برگزار شود به دلیل آمادگی وکیل وی حسین احمدی به تاریخ دیگری موکول شده است.

رامین حسین پناهی در ۱تیرماه۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در حالی که مجروح بود همراه با تعداد دیگری از اقوام خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.  پس از گذشت ۱۳۰ روز با پیگری و درخواست مکرر خانواده وی و بویژه اعلام خودکشی مادر این زندانی سیاسی، اطلاعات سنندج اجازه ملاقات این خانواده با فرزندشان را صادر کرد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

 

Comments are closed.