احضار گسترده فعالین کارگری و مدنی در سنندج

14

روز سه شنبه ۲۱آذر ۱۳۹۶، شش فعال کارگری و مدنی به اداره اطلاعات سنندج و همچنین مظفر صالح نیا فعال کارگری طی ابلاغیه به دادگاه سنندج احضار شدند.

هویت این ۶ فعال مدنی توفیق علی پناه، حبیب الله کریمی، علی عبداللهی، جمال یوسفی، احمد قمری و محمد عزیزی عنوان شده است.

این افراد عضو گروه کوهنوردی چهل چشمه هستند آنان با اتهام برگزاری جلسات و تجمعات به اصطلاح غیر قانونی احضار شده اند.

محمد عزیزی فعال کارگری در پی احضار به اداره اطلاعات مورد بازجویی نیز قرار گرفت.

مظفر صالح نیا طی ابلاغیه از سوی دادسرای سنندج به شعبه چهارم بازپرسی این شهر احضار شد.

وی سابقه چندین بار بازداشت دارد آخرین بار روز سه شنبه ۴مهر۱۳۹۶ در محل کار خود در این شهر توسط مامورین لباس شخصی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت آزاد شد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.