جان زندانی سیاسی کرد محمد نظری در زندان در خطر است

16

روز۲۱ آذر ۱۳۹۶ زندانی سیاسی کرد محمد نظری پس از انتقال به بیمارستان خارج از زندان بدون انجام پروسه درمان به زندان بازگردانده شد.

محمد نظری روز سه شنبه ۲۱ آذر در پی وخامت حالش به بهداری زندان ارومیه منتقل و سپس بیمارستان خارج از زندان اعزام شد. پس از انجام سونوگرافی به زندان بازگردانده شد در حالی که وی به بستری و عمل جراحی کلیه به صورت فوری نیاز داشت.

این زندانی در ۳ آذر ۱۳۹۶ در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اقدام به اعتصاب غذا کرده که پس از قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت درمان و انجام عمل جراحی به اعتصاب غذای دو روزه خود به طور موقت پایان داد.

محمد نظری زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد، ۲۴ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است وی از ۸ خرداد ۱۳۷۳ به اتهام عضویت در گروه های مخالف کردی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد.

وی در دوران ۲۴ سال حبس خود از حقوق پایه یک زندانی منجمله مرخصی، خدمات پزشکی و … محروم بوده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.