بازداشت و ضرب و شتم غیر انسانی یک دستفروش جوان توسط مامور شهرداری

27

کلیپی از حمله ماموران شهرداری به دست فروش جوان در چهارراه ولیعصر تهران در سايت حكومتی ركنا منتشر شده است.

ماموران شهرداری در حضور مامور انتظامی، به یک جوان دست فروش در چهارراه ولیعصر تهران، بدون هیچ دلیلی حمله كرده و آن جوان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. مامور پلیس حاضر در صحنه هم به این ماموران می پیوندد و این جوان دستفروش و بی گناه را به اجبار به سمت خودروهای شهرداری منتقل می کند.

رفتارهای سرکوبگرانه ماموران شهرداری با دستفروشان درحالی است که دستفروشان برای گذران زندگی خود در زیر خط فقر مجبور به این کار می شوند تا خرج مایحتاج زندگی خود را در حد بسیار کمی بدست بیاورند. اما دولت به جای کمک و ارائه راه حل های مناسب برای این افراد آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و در مواردی حتی به قتل می رساند.

لازم به یاد آوری است که در ماه نوامبر ۲۰۱۷، ماموران شهرداری میاندواب با چماق به دستفروشی حمله کرده و از ناحیه سر  وی را مصدوم می کند. علیرغم اعتراض مردم حاضر در صحنه ، مأمورین به ضرب و شتم وی ادامه داده و اقدام به جمع کردن چرخ میوه هایش کرده و با خود می برند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.