زندانی سیاسی علی معزی از حضور در دادگاه خودداری کرد

5

زندانی سیاسی سالخورده علی معزی روز یکشنبه 19آذر از شرکت در دادگاه با پابند و لباس زندان خودداری کرد.

ماموران زندان تهران بزرگ جهت انتقال علی معزی زندانی سیاسی به دادگاه شعبه ۲۳ با اجبار در استفاده از پابند و لباس زندان اقدام کردند که این زندانی حاضر به شرکت در دادگاه نشد و بعد از سه ساعت به بند بازگردانده شد.

مسئولين زندان جهت تحقیر زندانیان سیاسی تلاش می کنند در انتقال زندانیان به دادگاه، از دستبند و پابند و لباس زندان استفاده کنند.

لازم به یاد آوری است علی معزی زندانی سیاسی 64 ساله، هم اکنون بیش از 5 ماه است از زمان آزادی‌اش گذشته است اما با پرونده سازی و توطئه عليه وی ، با وجود بیماری های متعددش در زندان محبوس می باشد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.