اعدام یک زندانی در تبریز و محکومیت 14زندانی به اعدام

19

روز چهارشنبه 22آذر، ۱۴تن از اعضا یک گروه ۱۵ نفری در دادگاه شعبه دوم کرج به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. همچنین یک زندانی به نام ابراهیم رضایی در زندان مرکزی تبریز روز سه شنبه ۲۱آذر اعدام شد.

چهارشنبه ۲۲آذر، ۱۴ تن از اعضا یک گروه ۱۵ نفری به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه شعبه دوم کرج به ریاست صفری به اعدام محکوم شدند. آخرین نفر این گروه که یک زن میانسال میباشد به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.

به نقل از خبرگزاری رکنا، ۱۳ تن از اعضا یک گروه ۱۵ نفری در دادگاه شعبه دوم کرج به اعدام محکوم شدند. رئیس این گروه همراه با دو تن دیگر از همدستانش علاوه بر حکم اعدام هریک به ۷ سال حبس و مصادر اموالشان محکوم شدند.

بان کی مون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد نیز در گزارش ۴اکتبر2016 در رابطه با اجرا حکم اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر تاکید کرده بود که دادگاه های آنها طبق موازین و استانداردهای بین المللی نبوده است.

مانیتورینگ حقوق بشر ایران از ابتدای سال میلادی 2017 تاکنون 530اعدام را به ثبت رسانده است. از این اعدام 253 مورد مربوط به جرائم مواد مخدر می باشد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

 

Comments are closed.