ایران –استمداد یک پدر نابینا برای نجات فرزند نوجوان از زیر حکم اعدام

13

پدر محمدرضا حدادی نوجوان زندانی محکوم به اعدام، محبوس در زندان عادل آباد شیراز، بار دیگر از مجامع حقوق بشری خواست برای آزادی فرزندش تلاش کنند.

محمدرضا حدادی یکی از زندانیان نوجوانی که در زمان دستگیری 16 سال داشته و به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده است. این نوجوان  تا به حال دو بار تا مرحله اجرای حکم پیش رفته است.

پدر محمدرضا میگوید که فرزندش قتلی را مرتکب نشده و بدلیل اینکه وی زیر سن هیجده سال بوده به او گفته شده بوده که او جرم قتل را بعهده بگیرد چرا که به وی حکم اعدام نخواهند داد. اين پدر كه خودش نابينا است، تصريح كرد كه پسرش به بیماری های قلبی و داخلی روده و همچنین مشکلات جدی روحی و روانی دچار گردیده است.

محمدرضا حدادی در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در 8 آبان 1388 برگزار شد به سرقت و قتل اعتراف کرده بود اما سپس در 16آبان همان سال طی نامه ای به دادگاه ابراز داشت فریب یکی از متهمین پرونده را خورده كه به محمدرضا در مقابل برعهده گرفتن قتل، وعده پول را داده و به محمدرضا گفته بوده: با توجه به صغر سن این قتل را برعهده بگیرد درحالی که محمدرضا ارتکاب به جرم نقشی نداشته است.

علیرغم اینکه حکومت ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به «قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ نقض‌ قانون‌ کیفری‌ به‌ نحوی‌ که‌ زیر این‌ سن‌، کودک فاقد مسئولیت‌ کیفری‌ باشد» شده است، ولی در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود.

تهران در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم‌ به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود. اما در سال 2017 به کرات این متمم نقض شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

فایل صوتی پدر نابینا محمدرضا حدادی نوجوان زیر حکم اعدام

Comments are closed.