ایران – اعدام یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل همزمان با روز جهانی حقوق بشر

32

یک زندانی در زندان اردبیل صبح یکشنبه 19آذر 1396 در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.

هویت این زندانی صیاد احدی – 35 ساله احراز شده است. وی به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود  و مدت 4 سال در زندان اردبیل منتظر  اجرای حکم بود.

لازم به ذكر استصبح امروز یک زندانی عادی به نام یاور نيز  از بند جوانان زندان مرکزی اردبیل جهت اجرا حکم اعدام به قرنطینه منتقل شده است.

این اعدام همزمان با روز جهانی حقوق بشر صورت گرفته است. از ابتدای سال میلادی 2017 تاکنون 520 اعدام در ایران به ثبت رسیده است . که عمدتا مربوط به جرائم اجتماعی بوده است.

عفو بین الملل در گزارش سالانه 2016-2017 خود گزارش کرده بود بدون احتساب چین، 55 درصد کل اعدامهای جهان توسط حکومت ایران انجام شده است.

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش شش ماهه اول سال میلادی۲۰۱۷ خود به “فقدان دستگاه قضایی مستقل” در ایران اشاره کرده و “اصلاح” این دستگاه را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ضروری دانسته است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.