ایران – تداوم اعتصاب غذا سه زندانی کرد همزمان با پایان اعتصاب غذا دو زندانی سیاسی کرد

6

سه زندانی کرد به نامهاي ” شاهين عبيديان”، ” هيوا حسيني” و ”عليرضا سپاهي” كه در اعتراض به روند رسيدگي قضایی به پرونده خود، طي سه هفته اخير، دست به اعتصاب زده بودند، کماکان اعتصاب خود را ادامه میدهند. همچنين دو زنداني سياسي كرد به نامهاي ”سیامک اشرفی” و ”سید سامی یوسفی” كه در زندانهای مرکزی ارومیه و قزوین اقدام به  اعتصاب غذا تر و خشک کرده بودند، به اعتصاب خود پایان دادند.

علیرضا سپاهی لایین روزنامه نگار و شاعر کرد که به دلیل انتشار مطلبی تحت عنوان ”جهل، تواناتر از سیل” در شبکه های اجتماعی روز پنجشنبه 9آذر بدون مدرك بازداشت شده بود، در اعتراض به اين مسئله از روز سه شنبه 13 آذر در زندان وکیل آباد مشهد دست به اعتصاب غذا زده است.

همچنين شاهین عبیدیان و هیوا حسینی دو زنداني با اتهامات جرائم عادي، در اعتراض به روند حقوقی پرونده شان در زندان سقز دست به اعتصاب غذا زده اند

شاهین عبیدیان در اعتراض به نحوه بررسي حقوقی پرونده اش از روز 13آذر دست به اعتصاب زده است. اين زنداني با آغاز اعتصاب غذا به قرنطینه زندان منتقل شده است.

هیوا حسینی با اتهام سرقت بازداشت شده است. وی مطرح كرده است قاضی بدون ادله کافی و صرفا به دلیل سو سابقه  قرار بازداشت او را صادر کرده است. وی به مدت 23 روز است که در اعتراض به روند حقوقی پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده است. لازم به یاد آوری است که حال جسمی و روحی این زندانی نامناسب مي باشد و تاکنون از هرگونه رسیدگی پزشکی از وی دریغ شده است.

سید سامی یوسفی و سیامک اشرفی از زندانیان سیاسی کرد در زندانهای مرکزی ارومیه و قزوین که در اعتراض به محروم شدن از حقوق اولیه خود شامل حق تماس تلفنی با خانواده و انتقال به بند زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا تر و خشک کرده بودند با قول مساعد مسئولان زندان به طور موقت به اعتصاب خود پایان دادند.

سیامک اشرفی زندانی سیاسی کرد که از روز 2آذر اعتصاب خود را شروع کرده بود پس از5 روز اعتصاب غذا تر با دوختن لبهایش اعتصاب غذا خود را به اعتصاب خشک تغییر داد. پس از ملاقات با رئیس زندان مرکزی ارومیه و قول مساعد وی مبنی بر انتقال وی به بند زندانیان سیاسی، این زندانی پس از ۷ روز اعتصاب غذای خشک به طور موقت به اعتصاب خود پایان داد.

سید سامی یوسفی زندانی سیاسی کرد که از روز 5آذر در اعتراض به محرمیت از حق تماس با خانواده اقدام به اعتصاب غذا کرده بود پس از ملاقات با مسئولین زندان چوبین در قزوین و قول مساعد آنان اعتصاب غذا خود را پایان داد.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.