نامه اعتراضي زندانيان به گزارشگر ويژه ملل متحد در حمايت از محمد صابر ملک رئیسی

37

نامه اعتراضي زندانيان به گزارشگر ويژه ملل متحد در حمايت از محمد صابر ملک رئیسی

روز دوشنبه 13 آذر ششمین روز اعتصاب غذای زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی، که در اعتراض به ضرب و شتم زندان می باشد همبندیان این زندانی نامه ای را به گزاشگر ویژه ملل متحد نوشته اند.

همبندیان این زندانی روز  11 آذر ماه طی نامه ای به گزارشگر ویژه ملل متحد نگرانی خود را از وضعیت وی ابراز کردند وخواهان رسیدگی فوری به وضعیت او شدند.

آنها در این نامه نوشتند:

«وی همچنان تحت شکنجه های روحی و جسمی شدیدی به سر می برد و حال عمومی محمدصابر بخاطر عدم اعزام و اجازه درمان به بیمارستان و همچنین شکنجه توسط مسئولین زندان به سمت وخیم تر شدن پیش می رود.

قبلا نیز شکنجه ها و برخوردهای مشابهی با زندانیان سیاسی تبعیدی یعنی “ماهر کعبی، شیراحمد شیرانی، علی پژگل، نوراحمد حسن زهی”، توسط مسئولان زندان مرکزی اردبیل صورت گرفته است».

آنها در انتها از مجامع بین المللی خواستند:

« این گونه نقض حقوق بشری رژیم ایران را علیه ی شهروندان و زندانیان سیاسی تبعیدی و اقلیت های قومی مذهبی را به شدت محکوم نمایند و از رژیم ایران بخواهند تا بیش از این به نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان و اقلیت های قومی مذهبی ادامه ندهند».

 

زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی، از 17 سالگی در زندان تحت شکنجه  قرار دارد. وی در روز 8 آذر ماه، از سوی اشکال تراشی رئیس زندان به نام « پرویز صور آذر» به قرنطینه بند 8 منتقل شد، ودست و پای این زندانی را با دستبند و پابند به میله فلزی بستند و با چوب و شلاق این زندانی را مورد حمله قرار دادند و سر وصورت وی به شدت آسیب دید و احتمالا استخوان صورت وی شکسته شد.

وی را نیز از رفتن به بهداری قدغن کردند.  

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.