شدیدترین شکنجه های ضد انسانی بر زندانی سیاسی افشین حسین پناهی

9

شدیدترین شکنجه های ضد انسانی بر زندانی سیاسی افشین حسین پناهی

زندانی سیاسی افشین حسین پناهی در زندان سنندج، تحت وحشیانهترین شکنجههای ضد انسانی از سوی ماموران اطلاعات قرار گرفته است. ناخن هاي اين زنداني كشيده شده و با وصل برق به وي قسمتی از سر او سوخته و زانو و کمر وی نیز دچار آسیب های جدی شده است.

علت اعمال شكنجه هاي وحشيانه از جانب ماموران اطلاعات اين است كه مي خواهند اين زنداني به دروغ اعترافاتي بكند كه در تلويزيون نيز پخش شود. ولي از آنجا كه اين زنداني حاضر به اين كار نشده است، نه تنها شكنجه ها ادامه داشته است بلكه از هرگونه رسيدگي پزشكي به وي خودداري شده است.

افشین حسین پناهی زندانی سیاسی، متهم به همکاری با احزاب کردی می باشد و در یک دادگاه نمایشی به هشت سال و نيم، حبس محکوم شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.