انتقال بیش از یازده زندانی برای اعدام

4

انتقال بیش از یازده زندانی برای اعدام

روز سه شنبه 7 آذرماه، بیش از یازده زندانی در زندان گوهر دشت کرج، جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه این زندان  منتقل شدند. این زندانیان متهم به قتل هستند.

نام یکی از زندانیان منتقل شده « علیرضا جوادی» می باشد.  از اسامی بقیه زندانیان اطلاعی در دست نیست.

گفته میشود که زندانیان منتقل شده، روزچهارشنبه در زندان گوهر دشت کرج اعدام خواهند شد.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.