اعتصاب غذا مجدد زندانی سیاسی محمد نظری

9

اعتصاب غذا مجدد زندانی سیاسی محمد نظری

از روز جمعه 3 آذر ماه، زندانی سیاسی محمد نظری در زندان ارومیه در اعتراض به ممانعت های درمانی، اعتصاب غذای خود را از سر گرفت.

زندانی سیاسی محمد نظری به دلیل بیماری کلیوی  حالش وخیم است و پزشکان تاکید کردند که باید به صورت اورژانس  به خارج از زندان منتقل گردد و مورد عمل جراحی قرار گیرد.

از آنجایی که از اعزام  این زندانی با وجود نياز مبرم به عمل كليه وعلیرغم توصیه های پزشکان، به بيمارستان توسط مسئولين زندان ممانعت مي شود، وي مجبور به اعتراض به اين عدم رسیدگی های پزشکی از سوی زندان، شده و  بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد.

این زندانی به مدت 24 سال است که بدون مرخصی در زندان حبس است و بيش از 90 روز در اعتصاب غذا بوده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.