شلاق زدن 4 زندانی در ملاء عام

18

شلاق زدن 4 زندانی در ملاء عام  

رژيم ايران طي دو نوبت ، يك بار اوایل آبان ماه و يك بار روز پنج شنبه 2 آذرماه، 4 زندانی را که  متهم به سرقت بودند، در تالش و جیرفت مقابل چشمان مردم و در ملاءعام شلاق زدند.

از هويت زندانی تالشی را در كه یکی از روستاهای تالش به نام « سوست لیسار» در ملاءعام شلاق زدند، اطلاعي در دست نيست. همانطور كه در فيلمي كه از اين صحنه گرفته شده است، وي لباس زندان به تن دارد. گزارشي از اينكه حکم شلاق را کدام شعبه صادر کرده است، نيز در رسانه هاي رسمي مندرج نشده است.

همچنین در اوایل آبان ماه، سه زندانی ديگر را نيز در ملاءعام شلاق زدند.

بنا به اعتراف جانشین فرمانده انتظامی جیرفت به نام  « رضا محمد رضایی»: اجرای حکم شلاق سه تن، به جرم سرقت در شهر جیرفت به اجرا در آمد، که دو نفر به 74 ضربه و یک نفر به 30 ضربه علاوه بر حبس، محکوم شده بودند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.