پرونده سازی برای دو زندانی با تهدید و توهین

8

پرونده سازی برای دو زندانی با تهدید و توهین

دو هموطن عرب که به اتهام فعالیتهای مدنی در زندان فجر شوش حبس بودند كه با پرداخت وثيقه بصورت موقت آزاده شده بودند. اما هر دو زنداني با  پرونده سازی جدید، از سوی وزارت اطلاعات مواجه شده ا ند و در دادگاهي كه براي آنها تشكيل شد با  توهین و شانتاژ از طرف قاضي دادگاه شوش مواجه شدند.

اسامی این دو فعال مدنی، « سید مرتضی موسوی 26 ساله و «جاسم چعب» 22ساله،  میباشند.

در جریان پرونده سازی جدید وکشیدن پای  دو شاکی خصوصی در این پرونده از سوی وزارت اطلاعات،  روز شنبه 4 آذر ماه،دادگاه تجدید نظر برای این دو زندانی  مجدد برگزار شد.

رئیس دادگاه با فحاشی و توهین این زندانیان را متهم به فعالیتهای نظامی و نا امن کردن خوزستان کرد.

این زندانیان این اتهام را رد کردند و خواستار محاکمه بدون شانتاژ از سوی دادگاه شدند.

بنا به اخبار منتشر شده،  این دو زندانی از اهالی محله احمد آباد شوش میباشند. آنها اولین بار در سال 95 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند به مدت یک ماه بازجویی و برای اعتراف به اقدام نظامی تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند.

این دو زندانی بارها اتهام وارده یعنی اقدام نظامی را رد کردند و گفته اند که فقط در فعالیتهای مدنی و قومیتی نقش داشتند.

پس از پایان محاکمه اول سید مرتضی موسوی به سه سال حبس و جاسم چعب به 15 سال حبس محکوم شدند.

چندی پیش که این دو زندانی به قید وثیقه آزاد شده بودند با کارشکنی وزارت اطلاعات دوباره مورد محاکمه قرار گرفتند.

 

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.