10 اعدام طي يك هفته در ايران

7

10 اعدام طي يك هفته در ايران

طي روزهاي 15 و 21 آبان ماه ، 10 زنداني در زندانهاي ايران حلق آويز شده اند. 15 آبان،  نه زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان‌های مشهد و تایباد  و 21 آبان يك زنداني در زندان اردبيل اعدام شدند.

مشخصات چهارتن از اعدام شدگان  روز 15 آبان ماه  به شرح زير است:

1.حسین یعقوبی اهل مشه

2.حسین حاجی‌آبادی، اهل بیرجند

3.شاهرضا حسن‌زاده‌، اهل نیشابور

4..یوسف باغبان، اهل زاهدان

زنداني كه در زندان اردبيل اعدام شد “مدد علیزاده” نام داشت. و متهم به ” تجاوز به عنف” بود.

شایان ذکر است که طی هفته‌های گذشته، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، توسط مجلس ايران  تصویب و به تأیید شورای نگهبان رژيم ايران رسیده ولي كماكان اعدام متهمان مواد مخدر در زندان های  ايران  ادامه دارد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.