صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی

11

صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی

روز چهارشنبه سه زندانی سیاسی، به اتهام محاربه از سوی شعبه یک دادگاه زاهدان و دادگاه ارومیه به ا عدام محکوم شدند.

نام زندانی سیاسی زاهدان « عبدالواحد دهانی» 24 ساله، اهل شهر سوران میباشد.

پرونده این زندانی از سوی شعبه یکم دادگاه زاهدان توسط قاضی موسوی و بامری مورد تایید قرار گرفته است.

وی به مدت یک سال و 6 ماه در بند سوم زندان زاهدان، گذرانده است.

همچنین روز چهارشنبه دو زندانی سیاسی کرد به اعدام محکوم شدند.

اسامی این زندانیان « صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول زاده» میباشد که به اتهام محاربه از سوی شعبه سه زندان ارومیه به اعدام محکوم شدند.

این دو زندانی کرد، که از سال 1392 در زندان بسر میبرند، بار اول در 12 فروردین 1394 از سوی شعبه یکم دادگاه زاهدان به اعدام در ملاءعام محکوم شدند، و این دومین بار است که حکم اعدام برای آنها صادر می شود.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.