نامه زندانیان سیاسی گوهر دشت به دبیرکل سازمان ملل

12

نامه زندانیان سیاسی گوهر دشت به دبیرکل سازمان ملل

زندانیان سیاسی گوهردشت کرج طی نامه ای به آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل اعتراض  خود را نسبت به وضعیت نابسامان و نامساعد زندانیان،  ابراز داشته و از وی خواسته اند که با دخالت خود برای بهبود وضعیت زندانیان ، اقدام کند.

متن کامل نامه در زیر آمده است:

«دبیر کل ملل متحد، آقای آنتونیو گوترز

به دنبال گزارش گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و بعد از اینکه از طریق تنها تلویزیون زندان در اخبار صریح، بعد از انبوه تهمت و اهانت به خانم گزارشگر، از برخی مواد گزارش به طور کلی آگاهی  یافتیم و از علت کینه جویی‌های اخیر نسبت به زندانیان سیاسی مطلع گردیدیم.

به دنبال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ویژه برای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، در زندان اوین هم همین نقض حقوق‌ها را در حق زندانیان سیاسی اعمال کردند.

ما زندانیان سیاسی گوهردشت کرج ضمن تکذیب ادعاهای مضحک و وارونه عوامل حکومت ایران مبنی بر رعایت حقوق بشر و ادعاهای مبنی بر بهبود شرایط به شدت  در معرض تحریم، محرومیت و انبوه ستم قرار داریم که از طرف سازمان زندان‌ها و عوامل آن اعمال می‌شود تا آنجایی که حتی مورد اعتراض دادیارهای دادستانی هم قرار گرفته‌اند و آنها هم خود را بی‌تقصیر و همه چیز را بر عهده سازمان زندان‌ها می‌دانند؛ یعنی در نقض حقوق زندانیان حتی عوامل دادستانی هم معترض‌اند و این‌ها همه و همه فشارها و محدودیت‌هایی که ما زندانیان سیاسی متحمل می‌شویم دلیل روشنی بر درستی گزارشات گزارشگر ویژه است. به عنوان مثال ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با شدت بیشتر حتی از هوایی برای تنفس هم محروم گشته‌ایم و هیچ منفذی برای تهویه هوا باقی نگذاشته‌اند. زندانیان را از امکان تلفن و حتی رسیدگی‌های پزشکی محروم کرده و حتی ورود نشریه‌های مجاز حکومتی را هم ممنوع کرده‌اند.

ولی با بیش از ۶۰ دوربین و ۱۸۰ دستگاه شنود ما را تحت نظر گرفته‌اند. آن هم نظارت و کنترل زندانیان محکومی که سال‌هاست در زندان هستند.

زندانیان سیاسی که هیچ راهی برای اعتراض برایشان باقی نمانده، کماکان در راهروهای زندان اسکان دارند و هیچ امکانی برای تحمل زندان در زندان‌ها به آن‌ها داده نمی‌شود.

از دبیر کل ملل متحد خواستار توجه ویژه به گزارش گزارشگر محترم و پیگیری شایسته آن هستیم.

جمعی از زندانیان سیاسی  زندان گوهردشت کرج

آبان ماه ۱۳۹۶»

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.