فشار بازجویی بر روی زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار

17

فشار بازجویی  بر روی زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار

روز دوشنبه 8 آبان ماه، ماموران اطلاعات زندان، زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار را از زندان گوهر دشت به بند 2 الف سپاه پاسداران در اوین منتقل کردند.

ماموران اطلاعات حکومتی برای بازجویی و اعمال فشار بیشتر و پرونده سازی دست به این اقدام غیر قانونی زدند.

به دنبال این اقدام غیر قانونی، ماموران روز چهارشنبه، این زندانی را برای ملاقات با  خانواده اش به زندان گوهر دشت بازگرداندند و بیم این میرود که او را برای بازجویی بیشتر دو باره به اوین برگردانند.

شاهین ذوقی تبار یک دانشجوی اخراجی میباشد که از تاريخ 20 اردیبهشت سال 1392 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین به 6 سال زندان محکوم شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.