حمله و یورش نیروهای سپاه به خانه آیت الله بروجردی و آزار و اذیت او

38

حمله و یورش نیروهای سپاه به خانه آیت الله بروجردی و آزار و اذیت او

روز شنبه 6 آبان ماه، ماموران اطلاعات لباس شخصی، به منزل آقای بروجردی یورش بردند و برخی از اسناد و مدارک یادداشتها و کتابهارا ضبط کرده و او را نیز با خود، به دادسرای ویژه روحانیت تهران  بردند.

در دادسرا آیت الله بروجردی با برخورد خشونت بار دادستان تهران به نام  عبدالهی مواجه شد. عبدللهی در مورد دیدارهای مردم از آیت الله بروجردی او را تهدید کرد و محدودیتهای حقوقی و قضایی بیشتری را علیه وی اعمال کرد.

در آنجا آیت الله بروجردی را تهدید کردند، که هرگزنباید در هیچ مراسم دعا و یا ختمی شرکت کند  و اگر این کار را بکند با یورش خشونت بار ماموران مواجه خواهد شد ، به وي گفته شدکه ما دستور مستقیم از سپاه داریم که هرگونه خشونت را علیه شما و شاگردان تو اعمال کنیم. وی از طرف شیخی به نام «یوسفی» ناظر بر زندانها و منشی وی «راوندی» مورد آزارهای روحی و جسمی قرار گرفت.

آیت الله بروجردی 11 سال را زندان گذرانده است و همه نوع اعمال خشونت علیه وی انجام شده ودر حال حاضر وضعیت جسمی وخیمی دارد و به جای رسیدگی، مورد تهدید های مستمر عوامل حکومت قرار می گیرد.

آیت الله بروجردی درحال حاضر در حصر خانگی بسر می برد،  برای وی دو پرونده دیگر باز گذاشته اند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.