خونریزی دستگاه گوارش علیرضا گلی پور

10

خونریزی دستگاه گوارش علیرضا گلی پور

زندانی سیاسی علیرضا گلی پورکه هجدهمین روز اعتصاب عذای خود را می گذراند، دچار خونریزی دستگاه گوارش شده است.

وكيل مدافع وي، ”آزیتا قره بیگلو” گفته است: « حال موکلم خوب نیست از دیروز دستگاه گوارشش شدید خونریزی کرده و از 20 مهر همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد».

وي می افزاید: « علیرضا گلی پور درحال حاضر 15 کیلو گرم از وزن خود را از دست داده و فشارش به 6 رسیده است».

زندانی سیاسی علیرضا گلی پور به دلیل  بیماری سرطان، طبق قوانین پزشکی قانونی،  مشمول عدم تحمل کیفر می باشد.

وی در اعتراض به اجرایی نشدن این دستور پزشکی قانونی در زندان، دست به اعتصاب غذا زده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.