اعدام یک زندانی جوان در زندان مرکزی مشهد

13

اعدام یک زندانی جوان در زندان مرکزی مشهد

روز دوشنبه 8 آبان ماه، یک زندانی متهم به «قتل» در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.

این زندانی 23 ساله به نام « مهدی – ک » نام داشت، که در هنگام جرم انتصابی 20 ساله بود.

آخرین جلسه محاکمه این زندانی در بیست و چهارم مهر سال 1394 در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی مجتبی علیزاده برگزار شد و با تایید رای صادر شده در شعبه 28  دیوان عالی کشور حکم اعدام این پرونده در سپیده دم روز دوشنبه به اجرا درآمد.

همسر این جوان نیز به جرم همدسی به 12 سال و شش ماه به زندان محکوم شد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.