وضعیت وخیم جسمی یک زندانی سیاسی کرد در زندان سقز

3

وضعیت وخیم جسمی یک زندانی سیاسی کرد در زندان سقز

وضعیت جسمی یک زندانی سیاسی کرد  به نام اقبال زارعیراد،  در زندان مرکزی سقز  بعد از 16 ماه حبس رو به وخامت است.

این زندانی تیرماه 1395 ، به اتهام همکاری با احزاب کردی، بازداشت و توسط دستگاه قضایی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. ولي تاكنون كه 16  ماه از حبس او مي گذرد، از هرگونه مرخصی محروم بوده است.

زندانی سیاسی اقبال زارعی راد از اهالی روستای خوشه دره سقز و دارای دو فرزند می باشد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.