افزايش فشار بر پدر و مادر رامین حسین پناهی

25

افزايش فشار بر پدر و مادر رامین حسین پناهی

روزیکشنبه 7 آبان، پدر و مادر زندانی سیاسی رامین حسین پناهی، توسط ماموران اطلاعات سنندج دستگیر شدند.

مادر رامین روز گذشته ، بعد از از پی گیریهای مستمر درباره بازداشت رامین حسین پناهی، از اداره اطلاعات و بی جواب ماندن آن ، به ستوه آمده و  در یک اقدام اعتراضی نسبت به صدور حکم اعدام فرزندش،  اعلام کرده بود که جلوی اداره اطلاعات سنندج دست به خودسوزی خواهد زد.

گفته ميشود كه دستگيري اين پدر و مادر براي جلوگيري از اين اقدام مادر رامين حسين پناهي بوده است. طي اين بازداشت به اين مادر و پدر توهين زيادي شده و سپس آنها را جلو درب خانه شان آزاد كرده اند.

زندانی سیاسی رامین حسین پناهی روز دوم تیر از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

امجد حسین پناهی برادر رامین درباره بازداشت برادرش می نویسد: «رامین هم‌اکنون در بازداشتگاه ادارە‌ اطلاعات سنندج تحت بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد، در حالی کە در این مدت خانوادەی ما ۲۳ بار به این ادارە مراجعە کرده و جویای وضعیت رامین شدەاند که متاسفانه تاکنون ادارەی اطلاعات سنندج در مورد سلامتی و سرنوشت برادرمان هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها ندادەاند».

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.