واقعيت ايران

اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

1

 اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

صبح امروز6 آبان ماه،  وزارت اطلاعات بعد از 124 روز بی خبری از رامین حسین پناهی، به مادر و خواهر اين زنداني خبر داد که وی در بازداشت آنها میباشد و رامین به زودی اعدام خواهد شد.

این خبر از سوی امجد حسین پناهی برادر رامین، تاييد شده است. امجد حسين پناهي گفته است: مادر و خواهرم امروز به اداره اطلاعات سنندج مراجعه و به آنها ابلاغ شد که رامین در بازداشت وزارت اطلاعات است و به زودی اعدام خواهد شد.

بعد از اعلام این خبر مادر رامین بیهوش می شود و به بیمارستان منتقل مي گردد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.