صدور حکم قطع دست براي يك دانشجو مقطع دكترا و دو زندانی ديگر

3

صدور حکم قطع دست  براي يك دانشجو مقطع دكترا و دو زندانی ديگر

روز چهارشنبه 3آبان ماه، یک دانشجو مقطع دکترا به همراه 2 نفر از دوستانش که به اتهام سرقت دستگیرشدند، برای دومین بار به مجازات قطع دست، محکوم شدند.

رسیدگی به این پرونده در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد و نماینده دادستان خواسته  خود مبنی بر قطع دست متهمان را اعلام کرد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.