تشديد فشار بر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

3

تشديد فشار بر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت
طی روزهای گذشته حکومت ایران فشار بر روی زندانیان سیاسی را مضاعف کرده است.
زندانی سیاسی محمد نظری که 24 سال را در زندان گوهر دشت گذرانده است بر اثر بيش از 88 روز اعتصاب غذا، 25 کیلو از وزن خود را از دست داده و از نظر جسمی در شرایط وخیمی بسر می برد.
ماموران زندان به وی گفته اند که: «اگر بمیری یکی دو روز درباره تو حرف می زنند و تمام می شود».
زندانی سیاسی سهیل عربی وبلاگر و عکاس ۳۲ ساله که به دنبال انتقالش به بند زندانیان سیاسی به تازگی به اعتصاب غذای۵۲ روزه خود پایان داده بود، بار دیگر از روز چهارشنبه ۲۶ مهر دست به اعتصاب غذا زده بود. او به دنبال یورش ماموران زندان به بند ۳۵۰ زندان اوین بار دیگر به بند هشت که بند جرائم عادی است منتقل شده است. او در این بند حتی محلی برای استراحت ندارد و در راهرو بند مستقر است.
ماموران زندان مرکزی اردبیل نیز فشار بر زندانی سیاسی ماهر کعبی دانشجوی ۲۵ساله از هموطنان عرب را افزایش داده اند. ماموران به خاطر اعتصاب غذای او، اعمال فشار بر خانواده اش را شدت بخشیده اند. زندان مرکزی اردبیل به خاطر شرایط وخامت بارش از تبعیدگاههای زندانیان سیاسی است.
روز ۲۵ مهر نیز پنج زندانی سیاسی کرد در بند یک روان‌درمانی زندان مرکزی ارومیه توسط ماموارن وابسته به کارگزاران حکومت ایران در زندان، مورد ضرب و شتم قرارگرفتند و دو تن از آنها به سلولهای انفرادی منتقل‌ شدند.
پیش از این، رسول حردانی، زندانی سیاسی ۳۶ ساله که برای تنبیه به سالن ۱۰ بند ۳۰ زندان گوهردشت که محل نگهداری مجرمان عادی است منتقل شده از سوی ماموران زندان، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مصدوم شده است. وی متعاقبا به قرنطینه این زندان منتقل شد. رسول حردانی که از ۱۸ سالگی همراه با برادرش در زندان به سر می برد، به رغم بیماری از دسترسی به مراقبت پزشکی مورد نیاز خود محروم است.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.