کشتن یک کولبر و زخمی شدن یک کولبر دیگر توسط نیروهای مرزی ايران

3

کشتن یک کولبر و زخمی شدن یک کولبر دیگر توسط نیروهای مرزی ايران

 

روزشنبه 29 مهرماه، ماموران هنگ مرزی درمنطقه قندول و منطقه سرشیو سردشت، به روی جمعی از کولبران آتش گشودند که در جریان آن یک کولبر کشته ویک کولبر دیگر به شدت زخمی شد.

نام کولبر کشته شده، پشتیوان معین، 24 ساله  فرزند رحمان بود  و کولبر دیگر که به شدت زخمی شده، محمد رسول خالدی، نام داشت، وي از اهالی شهرستان سردشت است.

نیروهای هنگ، به ظن حمل قاچاق  و بدون اطمينان از اين مسئله به روی کولبران آتش گشودند.

با وجود تكرار اين فجايع، هيچ مقامي در ايران  پاسخگوي این قشر زحمتکش نیست. اين كولبران محروم برای امرار معاش به علت کمبود شغل  در جامعه به کولبری روی می آورند و جان خود را به خطر می اندازند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.