صدور حکم 100 ضربه شلاق برای یک زن زندانی و یک سال بیگاری در بیمارستان روانی

10

صدور حکم 100 ضربه شلاق برای یک زن زندانی و یک سال بیگاری در بیمارستان روانی

دادگاه کیفری استان تهران، یک زن زندانی را به 100 ضربه شلاق و یک سال بیگاری در بیمارستان روانی محکوم کرد.

قاضی بابایی، در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران، زنی را به صد ضربه شلاق و یک سال کار در بیمارستان روانی امین آباد محکوم کرد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.