واقعيت ايران

حمله گارد ویژه زندان، به بند 350 اوین

0

حمله گارد ویژه زندان، به بند 350 اوین

صبح روز چهارشنبه 26 مهرماه، گارد ویژه زندان اوین، به بند 350 این زندان یورش برده و وسایل زندانیان را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.

نیروهای گارد به دنبال گوشی موبایل بودند که پس از تفتیش، چند دستگاه  موبایل را کشف و به  سرقت بردند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.