حمله گارد ویژه زندان، به بند 350 اوین

27

حمله گارد ویژه زندان، به بند 350 اوین

صبح روز چهارشنبه 26 مهرماه، گارد ویژه زندان اوین، به بند 350 این زندان یورش برده و وسایل زندانیان را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.

نیروهای گارد به دنبال گوشی موبایل بودند که پس از تفتیش، چند دستگاه  موبایل را کشف و به  سرقت بردند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.