ممنوع الملاقات کردن زندانی سیاسی سعید شیرزاد

4

ممنوع الملاقات کردن زندانی سیاسی سعید شیرزاد

روز دوشنبه 24 مهر ماه، زندانی سیاسی سعید شیرزاد که در اندرزگاه سوم بسر میبرد، از حق ملاقات محروم شد.

سعید شیرزاد که مدت طولانی را در اعتصاب غذا بسر برده است به دستور مسئولین زندان در اندرزگاه سه ، روز دوشنبه از سوی زندان ممنوع الملاقات شد.

زندانی سیاسی سعید شیرزاد در مرداد ماه سال جاری در اعتراض به فشارهای زندان، دست به اعتصاب غذا زده بود که با ضرب و شتم به اندرزگاه سه منتقل شد.

این زندانی سال گذشته، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه، به اتهام «تبانی علیه نظام» به 5 سال حبس محکوم شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.