اعمال فشارهای ضد انسانی به زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج

6

اعمال فشارهای ضد انسانی به زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج

با وجود آنكه چند ماه از یورش گارد ویژه زندان به بند زندانیان سیاسی می گذرد، فشار بر این زندانیان بعد از اعتصاب غذا همچنان از سوی ماموران زندان رو به افزایش است.

بنا به گزارشهای رسیده، غذای این زندانیان از سویاي بد بو، درست می شود و قابل خوردن نیست و همین امر بیماری، زندانیان را تشدید کرده است. آب آشامیدنی ندارند و وضعیت بهداشت نامناسب است.

بند، تهویه ندارد و ماموران به عمد و برای فشار بیشتر، زباله های زندان را نزدیک درب بند این زندانیان می گذارند و این اقدام ضد انسانی هوای سالن را از قبل هم بدتر کرده وبه لحاظ بهداشتی در وضعیت بدی بسر می برند.

زندانیان برای انتقال به بیمارستان مجبور به پوشیدن لباس زندان و دستبند وپابند  هستند، در غيراينصورت آنها را به بيمارستان منتقل نمي كنند.

بند زندانیان سیاسی ، بوسیله چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود، در همه قسمتهای زندان، احاطه شده است  به طوری که کوچکترین حرکات زندانیان، حتی خصوصی ترین حرکت زندانیان را زیر نظر می گیرند.

وضعيت جسمي همه زندانیان سیاسی که نزدیک به هفتادروزدر اعتصاب غذا بسر بردند، خوب نیست و فشارهای زندان بر وخامت حالشان می افزاید.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.