صدور دو بار اعدام برای یک زندانی در تهران

2

صدور دو بار اعدام برای یک زندانی در تهران

روز پنج شنبه 20 مهرماه، یک زندانی متهم به قتل، به دو بار اعدام محکوم شد.

نام این زندانی  محمد، 22 ساله، و افغانی میباشد. وي اوایل فروردین سال 1393 به اتهام قتل ،در محمد شهر کرج بازداشت شد.

پرونده این زندانی، چندی پیش به شعبه 17 دادگاه کیفری یک استان تهران مستقر در شهریار ارسال شد و چند روز پیش بعد از پایان جلسه رسیدگی به این پرونده توسط قاضی موسوی، به دو بار اعدام محکوم شد.    

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.