صدور سه حكم اعدام براي سه زنداني و حکم شلاق برای دو دانشجو

13

صدور سه حكم اعدام براي سه زنداني و حکم شلاق برای دو دانشجو

روز چهارشنبه 19 مهرماه، حکم  اعدام برای سه زندانی، در تهران صادر شد.

اتهام این سه زندانی سرقت مسلحانه اعلام شده است .

بنا به گزارش خبرگزاري ايسنا، «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان کل کشور از صدور حکم اعدام سه زندانی خبر داده است.

همچنین به گزارش خبرگزاري ركنا دو دانشجو زن و مرد در تهران، به دلیل ارتباط اینترنتی به 99 ضربه شلاق از سوی دادگاه کیفری تهران محکوم شدند.

این دو دانشجو هم دانشگاهی، اکبر و نرگس نام دارند و متاهل می باشند، آنها به اتهام رابطه پنهانی اینترنتی دستگیر و به 99 ضربه  شلاق محکوم شدند. اکبر همچنین به دو سال تبعید به کرمان محکوم شد و نرگس، به یک سال کار اجباری در مرکز نگهداری بیماران روانی محکوم شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.