زخمی شدن یک کولبر در اثر شلیک مستقیم ماموران

12

زخمی شدن یک کولبر در اثر شلیک مستقیم ماموران

روز سه شنبه 18 مهرماه، یک کولبر در پیرانشهر بر اثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی زخمی  شد.

نام این کولبر «ع ت»، 37 ساله و متأهل میباشد.

ماموران مرزی بدون اخطار قبلی ، عده ای از کولبران را در منطقه «کانی خدا»، مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن یک کولبر از ناحیه سر مجروح شد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.