زنداني سياسي در حال اعتصاب غذا به مرگ نزديك مي شود

6

زنداني سياسي در حال اعتصاب غذا به مرگ نزديك مي شود

زندانی سیاسی محمد نظری که بیش از هفتاد روز در اعتصاب غذا بسر می برد ، باخطر مرگ مواجه است.

فشار خون این زندانی زیر9 و ضربان قلبش زیر 50 گزارش شده است. ضعف جسمانی آنقدر زیاد است که قدرت تکلم ندارد و با کمک اطرافیان به سختی راه می رود.

این زندانی در جواب نماینده دادستان که به وی گفته بود: «هیچ یک از خواسته های تو را تامین نخواهیم کرد»گفت « من تا آخر، راه را می روم».

زندانی سیاسی محمد نظری، به مدت 24 سال است که در زندان بدون مرخصی محبوس است، وی برای دست يابي به  خواسته های برحق خودش، دست به اعتصاب غذا زده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.