حبس و شلاق برای خبرنگاران در ازای کمک به یک دانش آموز

37

حبس و شلاق برای خبرنگاران در ازای کمک به یک دانش آموز

روز دوشنبه 17مهرماه، حکم 6 ماه حبس و 30 ضربه شلاق برای خبرنگاران باغملک نیوز، از سوی دادگاه صادر شد.

سال گذشته، پسری به نام کاظم  به علت فقر وبدبختی و عدم توانايي در پرداخت 20 هزار تومان به مدرسه، توسط مدیر مدرسه اخراج شد. به دنبال این خبر، خبرنگاران باغملک نیوز برای بازگرداندن این دانش آموز، با انتشار مطلبی، مدیران مدرسه را مورد انتقار قرار دادند، در ادامه این خبر مسئولین مدرسه شکایتی را علیه این خبرنگاران به دادگاه ارائه کردند، که دادگاه در یک طرح ضد انسانی شکایت را پذیرفته و برای خبرنگاران 6 ماه حبس و 30 ضربه شلاق مشخص كرده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.