تفتیش عقاید زندانی سیاسی علی معزی علیرغم اتمام محکومیتش

7

تفتیش عقاید زندانی سیاسی علی معزی علیرغم اتمام محکومیتش

روز یکشنبه16  مهرماه، زندانی سیاسی علی معزی،  علیرغم اتمام محکومیتش، مورد بازجویی دستگاه قضاییه ايران قرار گرفت. اين بازجويي در حالي انجام شده است كه مدت 5 ماه از اتمام حكم وي گذشته است ولي وي كماكان در زندان نگهداري مي شود.

طبق گزارشات دريافتي، علي معزي زندانی سیاسی که در زندان پشوفیه تهران بزرگ محبوس است، روز يك شنبه توسط فردي  با نام مستعار محمودی كه مشخص نبوده است دقيقا از كدام ارگان مي باشد، مورد بازجويي قرار گرفت.

اين مامور طي بازجويي از علي معزي سوال كرده است: « چه مشکلی در اینجا داری؟»

اين زنداني از مشکلات و فشارهای زندان، صحبت كرده و گفته است: «یک ماه ا ست که پزشک برای من دارو نوشته اما کسی در زندان پاسخگوی این وضعیت نبوده، تا اینکه دارو توسط خانواده ام تهیه شده اما بعد از یک ماه سنگ اندازی ماموران زندان به دستم رسیده است«. در ادامه علي معزي گفته است : ”مرا بدون دلیل در زندان نگهداشته اید ،چرا مرا آزاد نمی کنید؟ حكم من 5 ماه است تمام شده است؟”

در پاسخ،  بازجو از وي سوال كرده كه  آیا بر سر  اعتقادات خود هستی؟

وقتي این زندانی جواب داده است که شما بر اعتقادات مردم چه کاردارید مگر نمی گویید که نبایستی تفتیش عقاید کرد؟ این مامور گفته است: ” اگر گزارشاتی مبنی بر فعالیت های تو نیاید زندانت تمام میشود و آزاد میشوی!”
لازم به تاكيد است كه اين بازجويي، طرح و برنامه مسئولين زندان است تا مانع از آزادي وي شوند.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.