شکستن بینی یک دستفروش توسط ماموران شهرداری

7

شکستن بینی یک دستفروش توسط ماموران شهرداری

روزپنج شنبه 13 مهرماه، ماموران لباس شخصی، یک دستفروش در بازارچه جوانرود، واقع در استان کرمانشاه، را به شدت با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادند که منجر به شکستن بینی او شد.

این دستفروش در حال کار بود که مورد حمله وحشیانه  ماموران قرار گرفت وبه شدت  زخمی شد.

فیلم آن را ببینید. 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.