زخمی کردن و صدور جلب کولبران در پی کمین گذاری ماموران مرزی

7

زخمی کردن و صدور جلب کولبران در پی کمین  گذاری ماموران مرزی

 

روز شنبه و سه شنبه 8 و 11    مهرماه، نیروهای هنگ مرزی در یک کمین جمعی، کولبران سردشت را محاصره کرده و به آنها شلیک کردند.

در پی شکلیک ماموران مرزی دو کولبر به نامهای «امیر خضری» از ناحیه پا و «سیامند راستگو» در اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی زخمی شدند.

همچنین دادستانی پاوه برای سه کولبردیگر، حکم جلب و بازداشت صادر کرد.

اسامی این کولبران عبارتند از: «رحمان رحیمی، امید مرادی و بختیار خندانی»که هر سه کولبراز اهالی «نوسود» می باشند.

 

 

Comments are closed.